Doopboeken Ambt en Stad Delden

Wat is er zoal te vinden in de doopboeken van Delden?

Eens bestond het Richterambt Delden uit de volgende buurschappen:

Eertijds had iedere buurschap zijn eigen pastoorsboekje waar de dominee of pastor de dopen inschreef. Zo kon elke dopeling in zijn eigen buurt gedoopt worden en hoefde, vooral in de wintermaanden, niet de gevaarlijke route naar de kerk in de Stad Delden te maken.

Het oudste doopboek begint in 1647. Dat is het gereformeerde doopboek. Allen werden er ingeschreven; of met nu gereformeerd of katholiek was.Zo'n twintig jaar later kwam hier een einde aan. Bommen Berend, ofwel de Bisschop van Münster, heerste in deze regionen en verordonneerde dat alleen in de katholieke kerk gedoopt en getrouwd mocht worden. Zo kwam er een katholiek doop- en trouwboek. Ook nu nog was het doopboek per buurschap in een apart boekje opgenomen. De oude traditie werd onder een nieuwe vlag verder gevoerd. Pas in 1680 werden de gereformeerde doopboekjes weer in gebruik genomen. De katholieken Deldenaren deden hier weer ijverig aan mee. Het RK doopboek begint op 1 januari 1673 en loopt door tot 2 november 1682. Pas op 4 januari 1689 gaan de inschrijvingen verder. Ook in het begin van de volgende eeuw ontbreken jaren.

Het kan dus gebeuren dat iemand zelf katholiek gedoopt werd en zijn eigen kinderen gereformeerd, of net andersom. Dat lag dan niet aan het geloof maar aan de politiek.Het is dus lastig zoeken naar de dopen. Katholiek en gereformeerd moeten in de zeventiende eeuw doorgekeken worden en dan ook nog elke buurschap apart.

Namen van de maanden die van de huidige afwijken:
7 br/bris september
8 br/bris oktober
9 br/bris november
x br/bris december

Top

Nederduits Gereformeerd Doopboek Delden 1647 - 1680

Het oudste doopboek van Delden is het Nederduits Gereformeerde doopboek dat van 20 maart 1647 tot 18 april 1680.
Transcriptie kunt u hier downloaden. (RAO-84)

Dit register bevat de inschrijvingen van het Stadgericht Delden en van de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde of Wegdam, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Voormalige Gem. Ambt Delden) Beckum na 1674, Oele en Woolde (Gem. Hengelo).
Ik heb mijn best gedaan om de transcriptie zo goed mogelijk te doen. De oudste inschrijvingen zijn heel goed te lezen voor wie met het oude schrift bekend is. Maar in de loop van de jaren werd het steeds wijd lopiger en bestond soms nog alleen uit een aantal halen. Vandaar dat er nog wel eens een (?) achter een naam staat. Ik kwam er dan niet uit en heb neergezet wat ik er uit kon halen. Soms was dat in het geheel niet mogelijk en dan staan er drie puntjes ter vervanging. Deze geven dus alleen aan dat ik het niet kon ontcijferen en niet het aantal ontbrekende letters. 

In de periode 1636 tot 1674 was Rutger Putman(nus) predikant in Delden. Na zijn overlijden in 1674 volgde zijn zoon Paulus Putman(nus) hem op. Deze is in 1721 overleden.

Hier een paar voorbeelden van het handschrift:

Schrift anno 1647

Schrift anno 1664

Elke buurschap had zijn eigen pastoorsboekje. Weet u niet in welke buurschap iemand woonde, dan zit er niets anders op dan ze allemaal door te kijken. Zie ook de inleiding over katholiek en gereformeerd.

Plaats of buurschap (met huidige naam)

Jaar:

Stadt Delden

(Stad Delden)

1647-1680

Oele

(Oele)

1647-1678

Twickel

(één enkele)

1657

Beckem

(Beckum)

1647-1678

Hengevelde

(Hengevelde of Wegdam)

1648-1661

Bentel

(Bentelo)

1647-1680

Weddehoen en Kottwick

(Wien en Kotwijk of Zeldam)

1647-1679

Deldner Broock

(Deldener Broek)

1647-1680

Deldener Esch

(Deldener Es)

1647-1680

Assel

(Azelo)

1647-1678

Woelde

(Woolde)

1648-1678

Vier losse akten (1648, 1655, 1661 en 1680) betreffende Bornerbroek (Gem. Almelo) en Enterbroek (Gem. Wierden)

Uit de volgende perioden zijn geen inschrijvingen aanwezig:
10 september 1665 tot 16 juni 1667
29 maart 1668 tot 01 januari 1678
16 februari 1679 tot 25 janari 1680

Top

Nederduits Gereformeerd Doopboek Delden 1680 - 1732

Dit doopboek van Delden loopt van 6 juni 1680 - 9 november 1732.

Transcriptie kunt u hier downloaden: RAO-85 en RAO-86

Dit register bevat de inschrijvingen van het Stadgericht Delden en van de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde of Wegdam, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Voormalige Gem. Ambt Delden) Beckum na 1674, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)

In 1674 werd Paulus Putman(nus) tot predikant in Delden benoemd. Hij overleed in 1720. Dat is duidelijk aan de inschrijvingen te zien. Paulus had een uitstekend handschrift en hield van overzichtelijkheid. Het handschrift van zijn opvolger was ook redelijk duidelijk. Alleen wilde deze zoveel mogelijk namen op een bladzijde persen. Dat resulteerde in onduidelijke inschrijvingen. De regels lopen niet rechtuit en de jaartallen werden tussen de namen ingeschreven. Al met al was het moeilijk om dit deel te transcribreren..


Indeling RAO 124-85 Orgineel nr. 88
Jaar                  Plaats of buurschap
1680 - 1702    Stad Delden I
1680 - 1703     Deldener Es I
1680 - 1704     Deldenerbroek I
1722 - 1732     Deldenerbroek III
1680 - 1732     Azelo
1680 - 1727     Woolde


Indeling RAO 124-86 Orgineel nr. 88
Jaar                  Plaats of buurschap
1680 - 1732     Oele
1681 - 1732     Beckum
1680 - 1732     Bentelo
1680 - 1708     Hengevelde
1680 - 1732     Wiene
1680 - 1732     Kotwijk of Zeldam
1722                 Stad Delden II
1702 - 1718      Stad Delden II
1704 - 1732      Deldener Es II
1704 - 1720      Deldenerbroek II
1718 - 1732      Stad Delden II
1722                  Deldenerbroek,  Stad Delden en Wiene (ondergebracht bij de voorgaande)

De buurtschappen zijn in het doopboek chronologisch door elkaar ingeschreven.
Vindt u dus niets in deel I, zoek dan verder in deel II.

Top


Nederduits Gereformeerd Doopboek Delden 1732 - 1782

Dit doopboek van Delden loopt van 11 januari 1733 tot 1 december 1782.

Transcriptie kunt u hier downloaden: RAO-87

Dit register bevat de inschrijvingen van het Stadgericht Delden en van de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde, Wiene, Zeldam (Voormalige Gem. Ambt Delden) Beckum, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)


Indeling RAO 124-87 Orgineel nr. 8

Jaar                  Plaats of buurschap
1733 - 1782    Stad Delden
1747 - 1767    Telling aantal inschrijvingen
1733 - 1782    Deldener Es
1733 - 1782    Deldenerbroek
1733 - 1782    Azelo
1733 - 1781    Woolde
1733 - 1782    Oele
1733 - 1782    Beckum
1733 - 1782    Bentelo
1733 - 1764    Hengevelde
1733 - 1780    Wiene
1733 - 1782    Zeldam
1739                Register hoendergeld

Achter de doopinschrijvingen is een lijst van hen die hoendergeld verschuldigd waren, aangelegd circa 1733.
Hierop zijn ingevuld de over 1739 ontvangen gelden. Het register hoendergeld is apart gepubliceerd.


Dat de dominee het soms moeilijk had met de nalatigheid van zijn lidmaten blijkt wel uit het onderstaande schrijven in het doopboek:
De sloffe nalatigheijdt van veele ouderen in het
aangeven van de namen harer kinderen om in
het doopboek aangeschreven te worden, heeft mij
genootsaakt tot driemaal toe, op bijzondere tijden
openbaar van de Predikstoel der Gemeente seer
nadrukelijk bekent te maken, dat voortaan geen kinderen
zou aantekenen, dan alleen die alvorens
voor den doop bij mij zijn aangegeven, bij welke de
doopboeken etc. alleen berusten; en daarom soo er
na mijn overlijden, de namen van dees of geene kin
deren mogten gesogt en niet gevonden worden, wil
sulkx niet op mijn verkeninge off tot mijnen laste
gestelt hebben: P: van der Meulen
V: D: M. in loco


Dominee Petrus van der Meulen heeft na de inschrijving van de gedoopte kinderen te Stad Delden vermeld hoeveel kinderen hij al gedoopt had:
Getal der Kinderen, welke Sedert mijn Komste tot dese gemeente
van Jaar tot Jaar gedoopt zijn.
In het Jaar 1747 zijn gedoopt 49 kinderen
                  1748 - - - - - - - -  48.
                  1749 - - - - - - - -  53.
                  1750 - - - - - - - -  61.
                  1751 - - - - - - - -  58.
                  1752 - - - - - - - -  47.
                  1753 - - - - - - - -  49.
                  1754 - - - - - - - -  51.
                  1755 - - - - - - - -  59.
                  1756 - - - - - - - -  45.
                  1757 - - - - - - - -  47.
                  1758 - - - - - - - -  44.
                  1759 - - - - - - - -  52.
                  1760 - - - - - - - -  51.
                  1761 - - - - - - - -  51
                  1762 - - - - - - - -  57
                  1763 - - - - - - - -  42
                  1764 - - - - - - - -  46
                  1765 - - - - - - - -  66
                  1766 - - - - - - - -  47
                  1767 - - - - - - - -  54 

Top

Nederduits Gereformeerd Doopboek Delden 1683 - 1812

Dit doopboek van Delden loopt van 5 januari 1783 - 27 december 1812.

Transcriptie kunt u hier downloaden: RAO-88

Dit register bevat de inschrijvingen van het Stadgericht Delden en van de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde, Wiene, Zeldam (Voormalige Gem. Ambt Delden) Beckum, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)


Indeling:

Bladzijde          Jaar                     Plaats c.q. buurschap
4 - 14               1783 -1793         Stad Delden
15 -21              1783 - 1793        Deldener Es
22 - 27             1783 - 1793        Deldenerbroek
28 - 29             1783 - 1793        Azelo
30                    1785 - 1792        Woolde
31 - 33             1783 - 1792        Oele
34                    1783 - 1790        Beckum
35                    1784 - 1792        Bentelo
36                    1783 - 1792        Hengevelde
37                    1783 - 1792        Wiene
38 - 39             1783 - 1793        Zeldam
40 - 60             1793 - 1812        Stad Delden
61 - 71             1793 - 1812        Deldener Es
72 - 82             1793 -1812         Deldenerbroek
83 - 86             1794 - 1811        Azelo
87 - 89             1794 - 1812        Woolde
90 - 95             1793 - 1812        Oele
96 - 97             1794 - 1812        Beckum
98 - 100           1794 - 1811        Bentelo
101 - 102         1794 - 1812        Hengevelde
103 - 107         1793 - 1812        Wiene
108 - 111         1793 - 1812        Zeldam

Kortom; een heel zoekplaatje om de juiste buurschap te vinden.

Top

Rooms Katholiek Doopboek Delden 1647 - 1680

Stad DELDEN 1 jan.1673 - 27 dec.1728

Het RK doopboek van het Stad en Ambtsgericht Delden bestaat uit een aantal zogenaamde pastoorsboekjes die later bij elkaar gebonden zijn. Dat is duidelijk te zien aan de verschillende wijzen waarop de dopen zijn ingeschreven. 

Helaas heeft het papier lang niet overal de tand des tijds kunnen weerstaan. De eerste zes bladzijden, de jaren 1673 en 1674 zijn vrijwel onleesbaar geworden. Wat nog wel fysiek leesbaar is, is lang niet altijd leesbaar door het handschrift van de pastoor. 

Om een indruk te geven van hoe een en ander er uitziet, heb ik de twee eerste pagina's getranscribreerd tot zover dat mogelijk was. Deze twee pagina's staan, met het orgineel, kunt als RAO-911.5 MB) op deze site downloaden. 

Hiaten

Aan het boek is ook duidelijk te merken dat de RK-kerk het in deze turbulente tijden lang niet altijd gemakkelijk heeft gehad.
Er zijn nog al wat hiaten, te weten:

van 2 nov. 1682 - 4 jan. 1689;

van 24 aug. 1703 - 18 maart 1704;

van 25 nov. 1706 - 10 mei 1708;

van 7 nov. 1708 - 12 okt. 1709;

van 27 jan. 1711 - 2 jan. 1713;

van 19 juni 1718 - 9 dec. 1718.

Dan rest slechts het Oud Rechterlijk Archief, waar hopelijk een inschrijving is opgenomen.

Top

Statie Wegdam (Hengevelde) RK-doopboek

Dit doopboek  loopt van 1768 mei 5 - 1812 juli 22

Index kunt u hier downloaden: Inventarisnummer 154C

De statie Goor (naar de plaatsen waar de missie gevestigd was ook wel Goor in 't Slot. 't Slot te Hengevelde, Hengevelde en/of Wegdam genoemd), is voortgekomen uit een der oudste parochies van Twente. Pas sedert 1809 werd de statie weer van Goor uit bediend en werd Wegdam (Hengevelde) een afzonderlijke statie.
Dit register bevat inschrijvingen van de gemeente Goor en van de buurschap Wegdam of Hengevelde (Gemeente Ambt Delden)
Top

Publicaties van de Genealogische Werkgroep Twente

De Stichting Genealogische Werkgroep Twente kortweg SGWT, brengt getranscribeerde 
bronnen als publicaties uit, zodat thuis ook nader onderzoek kan worden verricht. 
Van een aantal transcripties worden nu CD-Rom's uitgegeven waaronder CD 02 regio Hengelo. 

Hierop staan o.a. de transcripties van de doopboeken van Delden en de statie Wegdam.

U kunt ze bestellen via de website van de stichting: www.sgwt.nl

Marieken Scholten-Sijses