Familie Scholten-Sijses

CONF : Confirmatie (belijdenis NH)

Shared note
CONF : Confirmatie (belijdenis NH) DATE 17 APR 1771 PLAC Almelo Lidmatenboek Almelo, 4 okt. 1689 - 1819 52 NH trouwboek Almelo: [1776] | | | 24 dito [Febr.] getr. 31 maart Gerrit van den Bosch N:Z: van Arent van den Bosch, J.M: met Geese van de Keuken N:D: van Jan van de Keuken J.D. beiden in de Heerlijkheid NB het hiaat in de dopen van de kinderen tussen 1785 en 1793 is ook in Wierden en Vriezenveen niet op te vullen. ----- Ondertrouwboek Stadgericht Almelo: d. 26 Febr [1801] Zijn in ondertrouw aangetekend Gerrit van den Bos weduwenaar van Geeze van de Keuken en Diena Hermsel Dogter van Hermen Hermsel den eersten woonachtig te Almelo en den laatstgenoemde in het gericht Almelo Zijnde getrouwd den eersten Mrt 1801 ----- Boek aangegeven lijken van het landgericht Almelo 1806-1811: [1807] Den 28 July geeft de Huisvrouw van Gerrit van den Bos aan, dat, op den 25 Deesen, ten haren Huise overleden is desselfs man G. van den Bosch in den ouderdom van ruim 60 Jaren. ---- Volkstelling 1795 Stadsgericht Almelo: Gt. van den Bos, wever, 5 personen Richter Ambt Almelo: 07-07-1800 koopt Gerrit van den Bosch een huis van 3 woningen op den Esch met grond daarachter en daarnaast, met de halve putte. ---- 06-05-1802 neemt Gerrit van den Bosch en zijn huisvrouw Dina Harms een lening op dit huis op van ƒ300,-. Het onderpand is hun huis van 3 woningen met bijbehorend land gelegen op den Nes en door hypotheekgever zelf bewoond. ---- 28-12-1807 verkoopt Diena Harmsen, weduwe van wijlen Gerrit van den Bos, voor zichzelf en als boedelhoudster van wijlen haar mans nalatenschap en als voogdes over haar minderjarige kinderen, geassisteerd met J. ten Bookum, als haar momber. Tevens nog Arend van den Bos en Jan van den Bos als meerderjarige kinderen en erfgenamen van Gerrit van den Bos en Egbert Langkamp, als voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit van den Bos. Verkoopt twee woningen no.: 415 en 416, gelegen op den Esch en de helft van de daarbij staande putte en de er achter en terzijder liggende grond. ---------- 50e penning: 11-03-1806: Gerrit van den Bos leent een koe aan Berend Langkamp. 03-03-1808: Dina Harmsen, wed: van Gerrit van den Boss leent een koe van Jan Bee.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Gerritvan den Bosch
January 24, 1751273Almelo9July 25, 180721656AlmeloFebruary 16, 2004 - 11:00:00 p.m.