Familie Scholten-Sijses

HenrickSlaghecke1625

Name
HenrickSlaghecke
Birth about 1625

_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:02 (Age 392 years)

Deathyes

Religion
NH


Shared note
Deze Henrick Sla(e)ghecke liet een aantal kinderen dopen in de NH kerk te Stad-Delden; doopboek nr. 84 = 1647-1680. Hij woonde te Bentelo. Verder geen gegevens te vinden. 1651 den 15e januarij; Henrick Slaeghecke sijn kindt genoemt Joanna aengegeven; NB mogelijk huwde ze als Jenneken op 22 Novemb 1674 met Jan Muller soone van Frerick Muller in Oele 1652 den 23 Maij ... Eelcken; zij trouwde 12 Junij 1676 met Jan Rottinck soone van Derek Rottinck aan t Deldener broeck 1654 den 15e febr. ... Fenneke; zij trouwde op 13 Jan: 1675 met Herman Willemsen soone van Rotger Willemsen tot Rijssen 1655 op St. Stevanus (= dec.) ... Berent; 1658 den 16 Marij ... Trintijen; 1659 den 23 october ... Hendrick. G.A. Delden, inv. nr. 11, Fol. 62/1, datum: 10-05-1629, Hypotheekakte Door: Johan Loninck te Beckum en Berte, e.l. Momber: haar man Aan: Engelbert Slachecke en Hijlken e.l. (dwz dezen geven het geld) Van: Een Hooimaat, genaamd "De Houmaete", waarvan de andere helft aan Willemken Slachecke behoort, gelegen in de Benteler en Beckemer Marcke. Opm.: Voldaan 16-05-1664 aan Henderick Salchecke, via Adolph Henr. van Raesfelt, drost van Twente.