Familie Scholten-Sijses

Galeijn Claeszde Schepen1577

Name
Galeijn Claeszde Schepen
Civil marriageMaritgePietersdrView this family
yes

Birth of a son
#1
Pieter Gaelijnsde Schepen
about 1572

Occupation
Vleeshouwer

Death before December 21, 1577

_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:02 (439 years after death)

Shared note
Er is nog een zoon anno 1594 betrokken bij de verkoop van een losrente: Gillis Geleijnsz. Schepen ---- Oudrechtelijkarchief Schiedam Inventarisnummer 613 Register van weesakt n 07 - 12 - 1546 t / m 21 - 01 - 1556 - Nr. 181 folio 43 d.d. 12-07-1564 (kanttekening). Op huijden den 12° Julij anno 1564 compareerde voor schepenen hier onder gescreven Geleijn de Schepen als man ende voecht van Maritgen Pietersdr. ende bekende voor zijn portie wel voldaen ende vernuecht te zijn van de eerffenisse hem bij doode van wijlen Machtelt Claesdr. saliger gedachten aen bestorven ende dat met een schepenen brieff van een pondt groot siaers, te lossen den 10° ….., spreeckende op eenen Claes Geelandt, beginnende: Wij Jacob Danielsz. ende Jacob Mathijsz. etc., bij hem ter presentie van de ondergescreven scepenen ten voorsz. dage gelicht vuijt de weescamer deser stede ende es de voorsz. brieff van date den 18° Meij anno 1500 negen ende veertich. Actum bij schepenen Arent Doessen ende Claes Pietersz.