Familie Scholten-Sijses

Danckert DircksScharpAge: 69 years15981667

Name
Danckert DircksScharp
Birth about 1598 33
Shared note: Nr. 253 folio 156v. d.d. 23-01-1606.
Civil marriageNeeltgenCornelisdrView this family
yes

Birth of a brotherHuijbrechtDircxz
about 1603 (Age 5 years)
Shared note: Nr. 253 folio 156v. d.d. 23-01-1606.
Birth of a brotherPieterDircxz
about 1605 (Age 7 years)
Shared note: Nr. 253 folio 156v. d.d. 23-01-1606.
Burial of a maternal grandmotherHadewijEwoutsdr
December 2, 1605 (Age 7 years)
Death of a fatherDirckHuijbrechts
before 1606 (Age 8 years)

Marriage of a parentPieter Gaelijnsde SchepenGeertge DanckertsScharpView this family
Type: Civil marriage
1608 (Age 10 years)

Occupation
Scheepstimmerman

Christening of a half-sisterHadewij Pietersdrde Schepen
October 24, 1610 (Age 12 years)
Burial of a motherGeertge DanckertsScharp
December 3, 1637 (Age 39 years)
Shared note: Folio 383.
Deathyes

Burial October 3, 1667 (Age 69 years)
Shared note: - Folio 165 recto.
_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:02 (Age 419 years)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: about 1595
1 year
elder sister
2 years
elder sister
3 years
himself
6 years
younger brother
3 years
younger brother
Mother’s family with Pieter Gaelijnsde Schepen - View this family
step-father
mother
Marriage: 1608
3 years
half-sister
Family with NeeltgenCornelisdr - View this family
himself
wife
Marriage:

Birth
Nr. 253 folio 156v. d.d. 23-01-1606.
Burial
- Folio 165 recto. October 1667. 03 dito Danckeris Dircksz. Scharp, tgraff gehuijrt en 2 poosen beluijt 16-10-00
Shared note
O.N.A. inv. no.: 759 blz.: 85 Danckert Dircksz.oud omtrent 53 jaren, en Arijen Lourisz. Poort, oud omtrent 19 jaren, beiden wonende binnen Schiedam, compareerden 21 april 1653, en verklaarden ten verzoeke van Hendrick Cornelisz. Dam, Schipper op de coopvaardijschepe genaamd "Pr ins Wilhem", dat zij attestanten met genoemde schipper, te weten Danckert Dircxsz. als Timmerman en Poort als Bootsgezel, op de terugweg van Frankrijk, door een Pijnas met twintig stukken aan boord zijn aangevallen. O.N.A. inv. no.: 754 blz.: 809 Danckert Dircks. Scharp, echtgenoot van Neeltgen Cornelisdr.,wonende op de Verbrande Erven binnen Schiedam, Scheepstimmerman, wonende binnen Schiedam, ligt ziek te bed, compareerde 15 juli 1667 tot het maken van zijn testament, revocerende en te ni et doende alle voorgaande testamenten, en nu opnieuw disponerende over zijn natelaten goederen, zo benoemt hij tot zijn universele erfgenamen zijn drie kinderen Maertgen Dankers, gehuwd met Cornelis Eeuwoutsz., Dirck Danckertsz. en Claes Danckertsz .Scharp (Korenmeter, geb. c. 1633), elk voor een gerecht derde part, aan de twee weeskinderen van wijle Elisabeth Dankers 200 gulden. O.N.A. inv. no.: 753 blz.: 689 Danckert Dircksz heeft te innen van zijn zuster Hadewij Pietersdr., weduwe van Theunis Louwerisz. Scheurkogel, de somma van 60 car. guldens, alsmede 8 gulden jaarlijks, in dato 23 october 1662. Register van overledenen: Den 23 Januarij 1639: Annitgen Claes Huijsvrou van Danckert Dircxz. int Broersvelt. ---- Oud Rechtelijk Archief Schiedam Inventarisnummer 349: 138. 03-07-1677. Aert Pietersz. Mol verkoopt Lijsbeth Stoffelsdr. weduwe een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven binnen dezer stede, belend O de weduwe van Danckert Dircksz. en W Claes Danckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 20-05-1673, voor 10 gld in gereed geld ontvangen. ------------------- Oud Rechtelijk Archief Schiedam Inventarisnummer 350 Giftboek, Akten van transport van onroerende zaken etc.: 76v. 13-02-1681. Michiel Jansz. Lenij voogd over het nagelaten weeskind van Paulus Cornelisz. en vervangende Jacob Jorisz. van den Bergh als gestelde voogd over het nagelaten weeskind van Cornelis Abelsz. en nog vervangende Abel Cornelisz. meerderjarige zoon van Cornelis Abelsz. die een zoon was van Danckert Dircksz, welker weduwe is geweest Neeltje Cornelisdr. verkopen de diaconie arme kamer dezer stede een rentebrief van 800 gld tlv het gemene land ten comptoire Delft tegen 4% folio 1326 en bij folio 1627 gedateerd 12-09-1610 voor 800 gld gereed geld.