Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Jacoba van MANEN,   CIR 1763 - 29 APR 1830         Index

Beroep:   Spinster

Overlijden Notitie:    Ovelijden: des morgens om 6 uur in de woning in het Zand nr. 204.

Persoonlijke Notitie:   dochter van Cornelis VAN MANEN en Hermtje HEETVELD.Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Barteld van HARDEVELD,    - 21 DEC 1816         Index

Doop:   
     Date:   15 OCT 1730
     Place:   Veenendaal


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Johanna van KRUIJSTUM,    - BEF 1767         Index

Doop:   
     Date:   21 SEP 1738
     Place:   Veenendaal


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Lijntje de RUIJTER,    -          Index

Doop:   
     Date:   CIR 1743

Persoonlijke Notitie:   dochter van Gijsbert Lammerts DE RUIJTER en Willemijntje DIEPEVEEN.Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Roelof Lamberts van HARDEVELD,   CIR 1650 -          Index

Beroep:   Herbegier

Persoonlijke Notitie:   R.A. Veenendaal 21.2.1726:
Roelof Lamberts van Hardeveld weduwnaar van Willemtje Keijsers met kinderen genaamd Lambert geh. Ariaantje Teuren, Jan geh. Stijntje Prins, Maria geh. Michiel Homoet, Teuntje weduwe van Aert van de Bergh, Jan de Ridder als gemachtigde van Helena van Hardeveld bejaarde dochter en Willem geh. Grietje Vreeckenhorst verkopen aan Dirk Maassen van Ede geh. Feijsje Willems 3 morgen 46 roeden weiland, 1,5 morgen bouwland gelegen in Veenendaal omtrent 't Verlaat, oost Roelof van Hardeveld met zijn hof, west Jasper van Schadijck, zuid de heren van Egteld en Rijk Wildeman, noord de erfgenamen van Hendrik van Broeckhuijsen en 't bouwland oost de heer Van Egteld, west Willem van Broeckhuijsen, zuid Rijck Wildeman, noord Garrit Metman erfpachtgoed van de domeinen. De verkopers houden een uitweg ter breedte van een halve roede. Allen hebben getekend, Getuigen Johannes Brinckhuijs en Wouter Klomp.

Persoonlijke Notitie:   R.A. Veenendaal 28.3.1701:
Comp. Roeloff en Willem Lambertsz van Hardevelt, gebroeders, beiden wonende te Veenendaal, geven te kennen dat Maes Jacobsz, voerman van 't Veen op Utrecht, hun zwager, op 16.9.1700 aan hen voor 't gerecht van Rhenen had gecedeerd zijn koetswagen en 3 peerden daarmede hij op Utrecht is rijdende en dit ter bevrijding van een borgtocht die zij voor hun zwager t.g.v. Dom. Hermannus Josephus Keijenbergh voor een kapitaal van 350 gld hebben gepasseerd; dat de goederen in hun handen zijn gestelo. Omdat 't hun ongelegen kwam 't voermans-veer waar te nemen, hebben zij 't spul weer aan Maes ter leen uitgegeven. Maes comp. mede en neemt aan.

Persoonlijke Notitie:   Certificatien ende attestatien bij de veenraden gegeven ende vercregen, 1550-1782
21-2-1671 - Verklaring
Jan Gerritsz, out 74 jaren
Sijmon Petersz, out 72 jaren
Reijer Ewidden, out 38 jaren
alledrie woonende in de Grebbe omtrent de sluys
als getuyge Roelof Lambertsen van Hardevelt
----
Publicaties van de Veenraden, 1660-1890
20-9-1691:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Roeloff Lambertsz van Hardeveldt, herbergier alhier in Venendael aen de Gelderse zijde, daer het Wapen van Gelderlandt uythangt.
13-12-1691:
notificatie overzetten grafsteden
.. ten huyse van Roeloff Lambertsz van Hardevelt, herbergier in het Wapen van Gelderlandt ..
17-9-1693:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Roeloff Lambertsz van Hardevelt, herbergier in Venendael aen de Gelderse zijde.
22-9-1695:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Roeloff Lambertsz van Hardevelt, herbergier alhier in Venendael aen de Gelderse zijde, daer het Wapen van Gelderlant uythangt.
24-9-1699:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Roeloff Lambertsz van Hardevelt, herbergier in Venendael aen de Gelderse zijde, daer het Wapen van Gelderlandt uythanght.
18-9-1701:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Roeloff Lambertsz van Hardevelt, herbergier in Venendael aen de Gelderse zijde.
2-10-1706:
notificatie verkoping aarde uit de Grift
.. ten huyse van Roeloff van Hardevelt ..