Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Willem DONDERWINKEL,    - 24 MAR 1805         Index

Doop:   
     Date:   19 DEC 1758
     Place:   Drempt

Religie:   NH


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Teunis HARMSEN,   1775 -          Index

Beroep:   dagloner


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Jan KLEIJN KRANENBORG,    - BET 1769 AND 1772         Index

Doop:   
     Date:   13 FEB 1724
     Place:   Lochem
     Notitie:   NH doop Vorden:
Wander op den Kleijnen Kranenberg sijn kind laten dopen, genaemt JAN.

Religie:   NH


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Harmen HOGEVONDER,   23 AUG 1778 - 28 OCT 1837         Index

Doop:   
     Date:   30 AUG 1778
     Place:   Vorden

Woonplaats   
     Place:   Daghuurder, wever

Religie:   NH

Overlijden Notitie:    Om 11.30 u.

Persoonlijke Notitie:   NH doop Vorden:
23-08-1778 geboren , den 23 gedoopt Harmen, Z. van Frederik Hogevonder en Jenneken Leurinks.
-----
NH trouwboek Vorden:
18.04.1800 - 18 april 1800 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HARMEN HOGEVONDER, jongman oud 24 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van FREDERIK HOGEVONDER en JENNEKEN LEURINK, echtelieden. De gemelde vader en moeder,
beide present zijnde, verklaaren dit huwelijk te consenteeren. Voorts verklaaren bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - AALTJEN OLIJSLAG, jonge dogter oud 32 jaaren, geboren en woonachtig onder Vorden,
dogter van wijlen LAMBERT OLIJSLAG en wijlen GEERTJEN PELSKAMP, indertijd echtelieden.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Hendrik Olijslag als getuige.
- 1e gebod - den 20 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 27 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 4 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 4 maij, ingevolge vertoond attest van
den predikant G.J. Colenbrander op den 11 dē.
-------------
Uit dit huwelijk:
1.          m           Gerrit Jan, geboren op 02-01-1802 te Vorden, gedoopt op 03-01-1802 te Vorden, overleden 1803 te Vorden, begraven op 09-10-1803 te Vorden.           
2.          m           Gerret Jan, geboren op 04-03-1803 te Vorden, gedoopt op 06-03-1803 te Vorden.          Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Gerritjen HOGEVONDER,   23 FEB 1781 -          Index

Doop:   
     Date:   25 FEB 1781
     Place:   Vorden

Beroep:   dagloonster

Religie:   NH

Persoonlijke Notitie:   NH doop Vorden:
23-02-1781 geboren, den 25 gedoopt Gerritjen, o. van Frederik Hogevonder en Jenneken Leurink.
-------------
Trouwboek Vorden:
15-091799 24 aug. 1799 - Compareerden voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - KLAAS VAN LEIJDEN, j.man oud 37 jaaren, geboren onder de zogenaamde heerlijkheid
Zilland bij Purmerende, woonachtig te Ruurlo, doch onlangs gewoond hebbende te Diepenheim,
zoon van wijlen JAARDE VAN LEIJDEN en wijlen METJE HAGESTEE, indertijd echtelieden. Volgens
getuigenis van Harmen Hogevonder en Jan Lusink zijn genoemde ouders beide overleden; voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - GERRETJEN HOGEVONDER, jonge dogter oud 19 jaaren, geboren en thans woonachtig
alhier, dog onlangs gewoond hebbende onder Hengelo, dogter van FREDERIK HOGEVONDER en
JENNEKEN LEURINK, echtelieden. De vader, present zijnde, verklaard dit huwelijk te consenteren,
alsmede verklaard de vader benevens de presente getuigen dat de moeder dit huwelijk mede
consenteert.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, dan mede gecompareerd Frederik Hogevonder, vader van de bruid en Jan
Lusink en Harmen Hogevonder als getuigen.
- 1e gebod - den 25 augustus, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 1 september, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 8 september, volgens relatie van de bode. Mede ingevolge ingeleverde attesten te
Ruurlo, Diepenheim en Hengelo onverhindert en na behoren geproclameert.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 15 september, ingevolge vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 22 dē.
----------
Uit dit huwelijk:
1.          v           Metjen, geboren op 12-11-1804 te Hengelo Gld, gedoopt op 18-11-1804 te Hengelo Glo.
Gehuwd op 10-11-1832 te Hummelo en Keppel met Willem SMEITINK, geboren 1803, zoon van Jan Willem SMEITINK en Anna KAPPERS.           
2.          m           Garrit, geboren op 19-06-1807 te Hengelo Gld, gedoopt op 28-07-1807 te Hengelo Glo.
3.          m           Garrit Jan, geboren op 02-05-1810 te Hengelo Gld, gedoopt op 03-06-1810 te Hengelo Glo.
Gehuwd op 28-04-1843 te Hegelo (G) met Jenneken te WAARLO, geboren 1825 te Steenderen, dochter van Jan te WAARLO en Willemina JANSSEN.           
4.          m           Hendrik Jan, geboren 1813 te Hengelo (G).
Gehuwd (1) op 15-03-1844 te Hengelo (G) met Hendrica KLEIN WOLTERINK, geboren 1823 te Hengelo (G), overleden voor 1850, dochter van Reint KLEIN WOLTERINK en Janna KLEIN GELTINK.
Gehuwd (2) op 11-10-1850 te Hengelo (G) met Harmina VEENHUIS, geboren 1828 te hengelo (G), dochter van Jan Willem VEENHUIS en Teuntje MEIJERINK.