Statie Wegdam (Hengevelde) RK-doopboek 
Inventarisnummer 154C

Dit doopboek  loopt van 1768 mei 5 - 1812 juli 22

De statie Goor (naar de plaatsen waar de missie gevestigd was ook wel Goor in 't Slot. 't Slot te Hengevelde, Hengevelde en/of Wegdam genoemd), is voortgekomen uit een der oudste parochies van Twente. Pas sedert 1809 werd de statie weer van Goor uit bediend en werd Wegdam (Hengevelde) een afzonderlijke statie.
Dit register bevat inschrijvingen van de gemeente Goor en van de buurschap Wegdam of Hengevelde (Gemeente Ambt Delden)


Als u belang stelt in het orgineel van een inschrijving, dan kunt u het hier via VAN PAPIER NAAR DIGITAAL ophalen


Marieken Scholten-Sijses


Orginele context