Nederduits Gereformeerd doopboek Delden 1733 - 1782

Dit doopboek van Delden loopt van 11 januari 1733 tot 1 december 1782 (RAO 124-87)

Dit register bevat de inschrijvingen van het Stadgericht Delden en van de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde, Wiene, Zeldam (Voormalige Gem. Ambt Delden) Beckum, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)


Indeling RAO 124-87 Orgineel nr. 8

Jaar                  Plaats of buurschap
1733 - 1782    Stad Delden
1747 - 1767    Telling aantal inschrijvingen
1733 - 1782    Deldener Es
1733 - 1782    Deldenerbroek
1733 - 1782    Azelo
1733 - 1781    Woolde
1733 - 1782    Oele
1733 - 1782    Beckum
1733 - 1782    Bentelo
1733 - 1764    Hengevelde
1733 - 1780    Wiene
1733 - 1782    Zeldam
1739                Register hoendergeld

Achter de doopinschrijvingen is een lijst van hen die hoendergeld verschuldigd waren, aangelegd circa 1733.
Hierop zijn ingevuld de over 1739 ontvangen gelden. Het register hoendergeld is apart gepubliceerd.


Dat de dominee het soms moeilijk had met de nalatigheid van zijn lidmaten blijkt wel uit het onderstaande schrijven in het doopboek:
De sloffe nalatigheijdt van veele ouderen in het
aangeven van de namen harer kinderen om in
het doopboek aangeschreven te worden, heeft mij
genootsaakt tot driemaal toe, op bijzondere tijden
openbaar van de Predikstoel der Gemeente seer
nadrukelijk bekent te maken, dat voortaan geen kinderen
zou aantekenen, dan alleen die alvorens
voor den doop bij mij zijn aangegeven, bij welke de
doopboeken etc. alleen berusten; en daarom soo er
na mijn overlijden, de namen van dees of geene kin
deren mogten gesogt en niet gevonden worden, wil
sulkx niet op mijn verkeninge off tot mijnen laste
gestelt hebben: P: van der Meulen
V: D: M. in loco


Dominee Petrus van der Meulen heeft na de inschrijving van de gedoopte kinderen te Stad Delden vermeld hoeveel kinderen hij al gedoopt had:
Getal der Kinderen, welke Sedert mijn Komste tot dese gemeente
van Jaar tot Jaar gedoopt zijn.
In het Jaar 1747 zijn gedoopt 49 kinderen
                  1748 - - - - - - - -  48.
                  1749 - - - - - - - -  53.
                  1750 - - - - - - - -  61.
                  1751 - - - - - - - -  58.
                  1752 - - - - - - - -  47.
                  1753 - - - - - - - -  49.
                  1754 - - - - - - - -  51.
                  1755 - - - - - - - -  59.
                  1756 - - - - - - - -  45.
                  1757 - - - - - - - -  47.
                  1758 - - - - - - - -  44.
                  1759 - - - - - - - -  52.
                  1760 - - - - - - - -  51.
                  1761 - - - - - - - -  51
                  1762 - - - - - - - -  57
                  1763 - - - - - - - -  42
                  1764 - - - - - - - -  46
                  1765 - - - - - - - -  66
                  1766 - - - - - - - -  47
                  1767 - - - - - - - -  54 


Als u belang stelt in het orgineel van een inschrijving, dan kunt u het hier via VAN PAPIER NAAR DIGITAAL ophalen

Marieken Scholten-Sijses


Orginele context