Registers 1675 en 1748/49 voor de inning van accijnsen


Beste bezoeker, deze pagina is verplaatst en staat nu op het adres:

www.sijses.nl/transcript/index.html

Pas a.u.b. uw bookmarks en links aan.

U wordt binnen 10 seconden automatisch doorgestuurd.

Marieken Scholten-Sijses